گزارش عملکرد سه ساله،تحقق وعده داده شده به مردم خونگرم شهرستان ورزقان و خاروانا

🇮🇷 اعتماد مردم به ثمر نشست 🇮🇷 🌹دوره نهم احداث بزرگراه خواجه، ورزقان 🌹دوره یازدهم احداث بزرگراه ورزقان ، اقابابا،…

پیام تشکر دکتر دهقانی از مردم شریف ورزقان به جهت حضور پرشور در برنامه نشست و ارائه گزارش عملکرد

پیام تشکر دکتر دهقانی از مردم شریف ورزقان به جهت حضور پرشور در برنامه نشست و ارائه گزارش عملکرد بسم‌الله…

پایگاه اطلاع رسانی دکتر الهویردی دهقانی » صفحه 2