نویسنده: عزیزی

پایگاه اطلاع رسانی دکتر الهویردی دهقانی نماینده مردم شریف شهرستان ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی

با حضور دکتر دهقانی ازآسفالت ریزی معابر روستاهای مسقران، آقبلاغ سفلی، تازه کند بکراباد،و امیرآباد بهره برداری شد

بهره برداری ازآسفالت ریزی معابر روستاهای مسقران، آقبلاغ سفلی، تازه کند بکراباد،و امیرآباد با حضور دکتر دهقانی، مهندس نعمتی و…

پایگاه اطلاع رسانی دکتر الهویردی دهقانی » بایگانی‌ها برای عزیزی