دکتر دهقانی :رسیدگی به سهم خواهی میدان گازی آرش ضعف نیست، بلکه رعایت حسن همجواری است.

نماینده ورزقان و خاروانا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات گفت: رسیدگی به سهم…

پایگاه اطلاع رسانی دکتر الهویردی دهقانی